శోధన
Filters
Close

Helios Pharmaceuticals

View as Grid List
Sort by
Display per page

ASTIGLOW GEL

(20 gm Gel in Tube)
₹ 140.00

HIFLOX PLUS 500 500MG/600MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 103.00

NORMAL 100MG/500MG SUSPENSION

1 Bottle(s) (60 ml Suspension each)
₹ 30.00

TAF PLUS CREAM

(15 gm Cream in Tube)
₹ 55.00

VEXTRA-PLUS 100MG/500MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 380.00

ZEPODOX S 1000MG/500MG INJECTION

1 Vial(s) (2 ml Injection each)
₹ 85.00

AMPACE 2.5MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 25.00

CIP TZ 500MG/600MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 71.00