శోధన
Filters
Close

INDOCO REMEDIES

View as Grid List
Sort by
Display per page

VEPAN 500MG TABLET

1 Strip(s) (10.0 Tablet each)
₹ 49.00

LIGNOX 2% GEL

1 Tube(s) (30.0 gm Gel each)
₹ 51.00

TUSPEL PLUS 1.25MG/4MG SYRUP

1 Bottle(s) (100.0 ml Syrup each)
₹ 70.00

FLAMAR-DP 50MG/500MG TABLET

1 Strip(s) (10.0 Tablet each)
₹ 21.00

Febubest (40mg)

1 Strip(s) (10.0 Tablet each)
₹ 72.00

FEBREX LP 2.5MG/10MG SYRUP

1 Bottle(s) (30 ml Syrup each)
₹ 45.00

OSTEOFLAM MR 50MG/500MG/500MG TABLET

1 Strip(s) (10 TABLET MR each)
₹ 72.00

RENOFEN 400MG/325MG TABLET

1 Strip(s) (15 Tablet each)
₹ 13.00

ZAMIC 1000MG INJECTION

1 Vial(s) (1 ml Injection each)
₹ 2,333.00

TRYBR-D TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 155.00

PRICHEK 1MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 40.00

FEBREX 650MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 19.00

ZOLOPEP D 30MG/20MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 80.00

ZINCOREN 12% EYE DROPS

1 Packet(s) (10 ml Eye Drop each)
₹ 41.00

TUSPEL PX 1MG/50MG/2MG SYRUP

1 Bottle(s) (100 ml Syrup each)
₹ 17.00

CYCLOPAM 10MG INJECTION

1 Vial(s) (30 ml Injection each)
₹ 57.00

CHOLECHEK 20MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 69.00

TRIZ 10MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 40.00

LOTECHEK LS 0.2% EYE DROPS

1 Packet(s) (5 ML Eye Drop each)
₹ 96.00

FEBREX CCF DROPS

1 Packet(s) (15 ml Drop each)
₹ 43.00