శోధన
Filters
Close

Mac Millon Pharmaceuticals Pvt Ltd

View as Grid List
Sort by
Display per page

NEGOX OZ 200MG/500MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 95.00

NISEL TD 100MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 36.00

UNIMOX 500MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 67.00

DOLTACOM SP 100MG/500MG/15MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 69.00

CIPROMAC OZ TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 56.00

OTIFIX LB 200MG/60MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 182.00

PGRON 200MG INJECTION

1 Vial(s) (1 ml Injection each)
₹ 122.00

TESTORETARD 250MG INJECTION

1 Vial(s) (1 ml Injection each)
₹ 190.00