శోధన
Filters
Close

Navil Laboratories Pvt Ltd

View as Grid List
Sort by
Display per page

COMBIZOL T 200MG/300MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 53.00

ALERFRI CC 500MG/10MG/2MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 41.00

ALERFRI SF 650MG/60MG/2.5MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 50.00

TRIOCEF 1000MG INJECTION

1 Vial(s) (1 Injection each)
₹ 85.00

ALERFRI 500MG/60MG/2.5MG SYRUP

1 Bottle(s) (60 ml Syrup each)
₹ 46.00

AUGMENTOX 250MG/250MG/60MC CAPSULE

1 Strip(s) (10 Capsule each)
₹ 69.00

AUGMENTOX S 500MG/125MG/10MG TABLET

1 Strip(s) (6 Tablet each)
₹ 117.00

DENTOCIN GEL

1 Tube(s) (30 gm Gel each)
₹ 67.00