శోధన
Filters
Close

NOVARTIS INDIA LIMITED

View as Grid List
Sort by
Display per page

3FD 225MG/150MG/750MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 459.00

AMLIBON AT 50MG/5MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 11.00

BENACE H TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 107.00

CALC(I)AYUR TABLET

(30 Tablet in Strip)
₹ 62.00

CALCIUM GLUCONATE TABLET

(30 Tablet in Strip)
₹ 62.00

CALCIUM SANDOZ ORANGE TABLET

(30 Tablet in Strip)
₹ 110.00

CALC(S)AYUR TABLET

(30 Tablet in Strip)
₹ 44.00

CALC TABLET

(30 Tablet in Strip)
₹ 51.00

CARDIOXIN TABLET

(10 Tablet in Strip)
₹ 7.00

CERTICAN 0.75MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 419.00

CLEARINE 0.01% EYE DROPS

1 Packet(s) (10 ML Eye Drop each)
₹ 73.00

CURAM DS 400MG/57MG SYRUP

1 Bottle(s) (30 ML Syrup each)
₹ 126.00

DASKIL 250MG TABLET

1 Strip(s) (7 Tablet each)
₹ 308.00

EPITRIL 1MG TABLET MD

1 Strip(s) (10 TABLET MD each)
₹ 66.00

ESOSTEO TABLET

(30 Tablet in Strip)
₹ 301.00

ETISEC SACHET

1 Packet(s) (1 gm Sachet each)
₹ 22.00

EXELON 10MG PATCH 15CM

1 Packet(s) (30 Patch each)
₹ 4,667.00

EXELON 5 MG PATCH 5 CM

1 Packet(s) (5 Patch each)
₹ 136.00

EXFORGE 5MG/160MG TABLET

1 Strip(s) (14 Tablet each)
₹ 777.00

FRIMIXON 200MG/500MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 79.00