శోధన
Filters
Close

Pegasus Farmaco India Pvt Ltd

View as Grid List
Sort by
Display per page

AZIPEG 250MG TABLET

1 Strip(s) (6 Tablet each)
₹ 54.00

AZIPEG 500MG TABLET

1 Strip(s) (3 Tablet each)
₹ 53.00

CETGRAIN 20MG/500MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 40.00

COLDPEG TABLET

(10 Tablet in Strip)
₹ 22.00

DOXEVA-OD TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 43.00

JOCART TABLET

1 Strip(s) (30 Tablet each)
₹ 200.00

LOTRAX TABLET

(10 Tablet in Strip)
₹ 31.00

LOTRAX TABLET

(10 Tablet in Strip)
₹ 31.00