శోధన
Filters
Close

Pregnancy Care

Pregnancy Care

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage

Choicemmed Fetal Doppler

Key Feature : High Sensitivity Doppler Probe, Compact Design, High Performance, Display Work Parameters And Fetal Heart Rate Value Type : Pregnancy Care
₹ 4,999.00 ₹ 4,499.00

I-Can Pregnancy Test kit

i-can is a pregnancy test kit. It was launched in 2011 as a part of the women's intimate range of products .
₹ 50.00 ₹ 35.00

INLIFE Iron + Folic Acid (60 Tablets)

 • Promotes normal blood cell production
 • Helps in iron deficiency anemia
 • Suggested during pregnancy and lactation
 • Prevents neural tube defects in pregnant women
₹ 540.00 ₹ 378.00

Tynor Pregnancy Back Support Spl Size

Pregnancy Back Support

Code: A 20
Sizes Available: S / M / L / XL / XXL

Pregnancy back support offers the advantage of advanced designing and technically correct materials to provide the pregnant mother, effective support and immobilization on one hand and excellent aesthetics and comfort on the other. Pregnancy back support maintains the lumbo sacral region in the neutral position to allay “Pregnancy
low back pain syndrome”..

 • Extra porous
 • Aesthetically pleasing
 • Effective back support
 • No pressure to the foetus

Salient feature

 • Split elastic panel
  • Gives good grip to the back splint panel, ensures no harsh pressures
   to the baby, lifts the baby, relieves load, to the mother.
 • Anatomical pre shaped splints
  • Relieves back ache associated with last trimester of pregnancy, provides
   effective immobilization of the back, comfortable support to the spine,
   relieves muscular stress due to wrong posture.
 • Monofilament stripped elastic
  • Light in weight, highly porous, more ventilation , improves patient
   comfort, long life, better compression.
 • Double pull elastic mechanism
  • Extra compression, effective splinting action
₹ 889.00 ₹ 756.00

GNC Ultra Mega Green Womens Multivitamin 50 Plus Cap 1x60

Description: GNC Ultra Mega Green Womens Multivitamin 50 Plus Cap - Its a Dietary supplement,Whole Food Enhanced Multivitamin.It Features a superior blend of greens, fruits, vegetables, antioxidants and enzymes to support good health.It also promotes Healthy aging and Cell - protecting blend to fight cell aging.
₹ 2,599.00

GNC Women's Ultra Mega(90 Caplets)

Description: GNC Women's Ultra Mega(90 Caplets) - It Now includes 1,600 IU of vitamin D-3. Hair, Skin & Nails Blend with collagen and biotin.Its an Antioxidant Protection.
₹ 2,499.00

MCP Fetal Heart Monitor Pocket Model

₹ 1,900.00 ₹ 1,710.00

Burt's Bees Mama Bee Belly Butter

Key Feature : Nourish and moisturize your belly This 99 percent natural, fragrance free formula contains a combination of cocoa, shea and jojoba butters, that will keep your belly feeling soft and smooth before and after your new arrival Simply apply this rich belly butter to your growing bump to keep skin supple Pamper yourself with Mama Bee during your nine month stretch Type : Pregnancy Care
₹ 2,992.00 ₹ 2,693.00

Mandm Mom's Personal Care Healthcushion/pillow

Brand : M&M Product Type : HealthCushion/Pillow
₹ 1,925.00 ₹ 1,733.00

Breast Pump - Manual - Delux HL0605

Quick Overview

 Breast Pump -Manual Delux

Model No - 0605

₹ 1,500.00

Breast Pump - Electric - Regular HL0604

Quick Overview

 Breast -Pump-Elecrtic -Regular

Model No - 0604

₹ 2,500.00
500+ నమోదైన మందుల దుకాణములు
600+ కార్యాచరణ పిన్ నంబర్లు
31000+ సంతోష వినియోగదారులు
200000+ మందులు పంపిణీ జరిగినవి
మేము ఈ క్రింది నగరాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాము:
మా డెలివరీ ప్రక్రియ
ఉచితం! మీ ఇంటి వరకు కాష్ ఆన్ డెలివరీ. 4 గంటల్లో డెలివరీ
*మేము వినియోగదారులను ప్రిస్క్రిప్షన్ యొక్క కాపీ ని జతపరచమని సిఫారసు చేశాము. మా సిబ్బంది మీరు జతపరిచిన ప్రిస్క్రిప్షన్ కాపీని తనిఖీ చేసి ఆ పై ఔషధాలు డెలివరీ చేస్తారు.