శోధన
Filters
Close

THEO PHARMA PVT LTD

View as Grid List
Sort by
Display per page

ALPRAZOL 0.25MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 9.00

ALPRAZOL 0.5MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 15.00

ANXIBRIUM 10MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 22.00

ANXIBRIUM 25MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 32.00

ANXIBRIUM T TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 24.00

ARIMELT 15MG TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 125.00

AZIVOX TABLET

(3 Tablet in Strip)
₹ 54.00

CAFIGESIC TABLET

1 Strip(s) (10 Tablet each)
₹ 15.00