శోధన
Filters
Close

United Biotech Pvt Ltd

View as Grid List
Sort by
Display per page

AMINOS TABLET

(10 Tablet in Strip)
₹ 363.00

AMPHOTIN-LIP 50MG INJECTION

AMPHOTIN-LIP 50MG INJECTION
₹ 3,695.00

AZITEC 250MG TABLET

1 Strip(s) (6 Tablet each)
₹ 80.00

BIOCALCIN 100IU INJECTION

1 Vial(s) (1 ml Injection each)
₹ 184.00

BIOGEM 1000MG INJECTION

1 Vial(s) (1 Injection each)
₹ 6,533.00

CEFOPRIM 250MG TABLET

1 Strip(s) (4 Tablet each)
₹ 160.00

CEFOPRIT 500MG TABLET

1 Strip(s) (4 Tablet each)
₹ 285.00

CITABIN 500MG TABLET

CITABIN 500MG TABLET
₹ 1,695.00